FreeGreatPicture.com-52033-big-trees-with-heavy-clouds

Substancje Zubażające Warstwę Ozonową

Substancje zubożające warstwę ozonową – określenie odnoszące się do chemicznych związków organicznych zubożających warstwę ozonową, głównie pochodnych metanu i etanu, zawierających w swym składzie atomy chloru, chloru i fluoru lub bromu i fluoru. •    1 Nazewnictwo i oznakowanie •    2 Znakowanie •    3 Odzysk, recykling, utylizacja 1.    Nazewnictwo i oznakowanie Nazewnictwo substancji zubożających warstwę ozonową […]